2014-03-23 18:30

Ordförandekonferens 2014 Uppdat. 2014-03-24

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2014
Onsdag 26 mars kl. 18.00 Hotell Opalen Göteborg
Förslag till program.
17.30 – 18.00 Kaffe (registrering av fullmakter).
18.00 - 19.00 SIU moddellen med Joakim Båth
19.00 Föreningsdomare med GIBF,s DK
19.30 Konferens förhandlingar.

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare för mötet.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2014-2015
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

20.30 Något att äta
Avslutning

Motioner skall vara GIBF tillhanda på mejl innebandy@gibf.se senast  onsdag 26 februari 2014

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara GIBF tillhanda senast måndag 24 mars. Då det skall beställas något att äta under kvällen. 
Anmälan på mejl till ulf@gibf.se

Möteshandlingar kommer att uppdaterade den 12 mars 2014

Fullmakt till ordförandekonferensen 2014 (skall vara påskriven av två presoner för att gälla)

Gällande tävlingsföreskrifter för säsongen 2013-14

Förslag till lokalaförutsättningar 14-15 (ersätter tävlingsföreskrifterna) ändringar gjorda i GULT

Inkomna motioner till ordförandekonferensen 2014

Motion från Surte IBK/IS Händelsrapportering

Svar från FS

Motion från Surte IS/IBK Strumpor

Svar från FS

Motion från IBF Backadalen gemensam starttid sista omgången i serien

Svar från FS

Motion från IBF Backadalen om jämnare matcher på blå/grön nivå

Svar från FS

 

Anmälda föreningar/personer
Bergums IF Rickard Wikander
Kärra IBK Fredrik Gander
Kärra IBK Anders Dahlbom
Sportlife KIBK
IK Zenith Mattias Säll
IK Zenith Daniel Skoog
Pixbo Wallenstam IBK Kalevi Pessi
Pixbo Wallenstam IBF Karin Persson
FBC Lerum Anders Petersén
FBC Lerum Märit B
Lindås Waves Hans-Göran Johansson
Lindås Waves
IBF Göteborg Magnus Söderqvist Wall
IBK Göteborg Fredrik Pedersen
IBS Björkekärr Ylva Käck-Lundvik
IBF Göteborg Anders Nyby
IBF Älvstranden Anders Ljungqvist
IBF Älvstranden Lotta Lindborg
IBF Backadalen Thomas Palmer
IBF Backadalen Pontus Carlsson
Ale IBF Niklas Sundelid
Ale IBF Stefan Eriksson
Hindås IBK Lena Gustavsson
Hindås IBK
Hisingskärra IBK Magnus Fredriksson
Burås IK Linda Ivarsson
Landvetter IBK Tina Fundberg
Landvetter IBK Magnus Agustsson
Partille IB Ulf Andersson
Surte IS/IBK Tobbe Engström
Surte IS/IBK Tommie Passanen


Författare: Ulf Widell