Informationsträff om föreningsdomarverksamheten

 

Föreningsdomarkonceptet är nu inne på sitt femte år. Vi har drygt 100 föreningsdomare som är mer eller mindre aktiva. Föreningarna har helt enkelt gjort ett fantastiskt jobb. GIBF vill nu i samarbete med Er ta den här verksamheten till nästa nivå. Föreningsdomare 2.0. Vi vill hitta ett utökat samarbete med Er så att Domarkommittén används som resurs i utvecklingen av Era föreningsdomare, så att Ni hittar Era former för den dagliga stöttningen av Era föreningsdomare SAMT hur vi hjälps åt att identifiera ämnen med en vilja till fortsatt domarkarriär. Därför vill vi gärna träffa Er för lite diskussioner.

  

STÖTTNING - UTVECKLING - REKRYTERING.


Var:  Göteborgs Innebandyförbunds kansli, Engelbrektsgatan 26

När: Tisdagen 18 mars kl. 18.30- 20.30

Vad: Vi går igenom nuläget för våra Föreningsdomare och hur vi inom GöteborgsInnebandyn planerar att det ska se ut i framtiden. Vi ger tips och redogör för goda exempel samt tar in synpunkter från Er föreningar. Lite av work-shop.

Vilka ska komma?: Du som redan är ansvarig/kontaktperson för Föreningsdomarna i Din förening. Ni som inte har en sådan person/roll tilldelad får gärna delta med ev kanslipersonal, ledare eller förälder som kan tänka sig denna roll i framtiden.OSA senast fredagen 14/3 till maria@gibf.se

 
Författare: Maria Gustavsson