2015-06-04 12:17

Det här gäller för spel med Dubbla licenser 2015-2016

 

Säsongen 2015/16 finns möjlighet att ansöka om dubbla spelarlicenser för spelare som är mellan 16 och 22 år. Det här är vad som gäller efter beslutet på den extra Tävlingskongressen i april 2015.

Dubbla licenser innebär att spelaren kan representera två föreningar och ska ses som ett alternativ till samarbetsavtal.
Spelare som har dubbla licenser har föreningen med lägst divisionstillhörighet som moderförening. Undantag finns för SSL-föreningarna som har möjlighet att registrera spelare med sin förening som moderförening.

Patrik Eklund, Svensk Innebandys tävlingssamordnare, svarar här på frågor angående dubbla licenser:

Vad var bakgrunden till införandet av möjlighet till dubbla licenser?
– Många unga talangfulla spelare värvas uppåt i divisionerna eller plockas upp till en samarbetsförening för att fylla ut spelartrupperna med en förhoppning om att ta plats i laget. Det här sker både före säsongstart och före sista övergångsdatum 31 januari. Alltför ofta resulterar det i att de här spelarna får väldigt begränsat med speltid under en period när de för sin fortsatta utveckling behöver den som mest. Dessutom går de miste om den kanske mest utvecklande delen av säsongen när allt betyder som mest. Vi vill ge unga spelare en möjlighet att prova på spel i en högre division utan att behöva lämna sin förening.

Vilka andra fördelar finns?
– Moderföreningen ges möjlighet att behålla spelare längre, färre spelare ska förhoppningsvis lämna med permanent övergång för att chansa på spel högre upp. Vår förhoppning är att kvaliteten i respektive division även kan höjas på grund av att truppernas storlek kan minskas. Föreningen som tar emot spelaren ges på det här sättet möjlighet att skapa sig en bättre uppfattning om spelarens möjlighet att lyckas i laget innan beslut om en definitiv övergång tas.

Vilka har möjlighet att få dubbla licenser?
– Spelare som är mellan 16 och 22 år, säsongen 2015/16 är det spelare som är födda 1993-1999.

Vilka lag kan man spela i om man har dubbla licenser?
– Om en spelare har dubbla licenser så kan spelaren spela i moderföreningens alla lag och i seriematcher i den andra föreningens representationslag.

Vilka begränsningar finns i form av karensdagar?
– Inga karensdagar finns, spelaren kan fritt representera båda lagen.

Kan man spela DM i båda föreningarna?
– Nej, DM och turneringar kan du endast spela i moderföreningen. Dubbla licenser gäller endast i seriespel.

Kan man välja i vilken förening man spelar JAS och DJ18-SM?
– Nej, JAS och DJ18-SM kan man endast spela i moderföreningen.

Hur många spelare kan ha dubbla licenser i ett lag?
– Fem spelare per förening kan ha dubbla licenser för spel i högre divisioner. Dessutom kan föreningen ta emot fem spelare från lägre divisioner. Det får dock max vara två spelare från samma förening. Undantag finns för SSL-föreningarna som kan ha max fem spelare totalt som representerar föreningen oavsett om de tillhör SSL-föreningen eller föreningen i den lägre divisionen (även här gäller att det är max två spelare från samma förening).

Vad kommer det att kosta?
– Avgiften kommer att vara 1000 kronor per spelare, det betalas av den föreningen som spelar i den högsta divisionen. 

Tävlingsbestämmelserna Kapitel 2, § 2h. Övergång under pågående spelår 

Övergång av typ D- Dubbla licenser: (ändr. 2014)
En spelare med dubbla licenser ska ha A-licens och får inte fylla mer än 22 år det år tävlingen startar.

Spelare med dubbla licenser har föreningen med den lägsta divisionstillhörigheten som moderförening.

En förening har möjlighet att registrera fem spelare från den egna föreningen för en dubbel licens med föreningar i högre divisioner.

En förening med högre divisionstillhörighet har även möjlighet att ta emot fem spelare med dubbel licens från föreningar i lägre divisioner.

Förening med högre divisionstillhörighet kan maximalt ha två spelare med dubbel licens från samma förening.

SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare från den egna föreningen för dubbel licens med föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Mottagande förening med lägre divisionstillhörighet kan maximalt ha två spelare med dubbel licens från samma SSL-förening. I en SSL-förening kan max fem (5) spelare med dubbla licenser vara registrerade.

Avtal för dubbla licenser kan tecknas t.o.m. 31 januari (Bilaga 8).

En förening kan byta ut två spelare under säsongen. Detta ska ske senast den 31 januari.

Avtalet för dubbla licenser ska registreras av moderföreningen hos SIBF, alternativt via registrering i av SIBF utsett IT-system. Förening med högst divisionstillhörighet erlägger en registreringsavgift till SIBF.

Dubbla licenser gäller endast för spel i mottagande förenings representationslag.

Spelare med dubbla licenser kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta i seriematch i någon av de två föreningarnas representationslag.

En spelare med dubbla licenser kan vis alla tillfällen deltaga i moderföreningens alla lag som spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna.

En spelare med dubbla licenser kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning.

Om spelare med dubbla licenser gör en övergång av typ A upphör den dubbla licensen att gälla.

Den dubbla licensen upphör den 30 april.