2015-06-15 09:10

B-licensspelare i seniorlag

 


Göteborgs Innebandyförbund har sedan flera säsonger tillbaka haft en begränsning i antalet dispenser för B-licensspelare i seniorspel. Nu är det något som Svenska Innebandyförbundet också anammar och inför nationellt i alla distrikt.

Svenska Innebandyförbundets Tävlingskongress beslutade i december 2014 att införa begränsningar när det gäller B-licensspelare(15 år) i seniorlag.

Efter beslutet gäller följande:

- Säsongen 2015-2016 får en förening endast använda två B-licensspelare i seriespel för seniorlag.

- Säsongen 2016-2017 får B-licenspelare inte delta i seriespel för seniorlag.


Michael Leimer, SIBF:s Tävlingskonsulent, svarar på frågor angående detta:

Varför införs denna bestämmelse?
Tävlingskongressen ansåg att det ligger i linje med vad innebandyn vill stå för. Det handlar dels om en anpassning av tävlingsformerna utefter vad Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) avser, dels vad innebandyn generellt sett vill stå för.
Motionen från Göteborgs IBF lades fram för att skydda unga tjejer och killar från att introduceras alltför tidigt till seniorspel.
SIBF hoppas att detta skall ge en starkare junior/ungdomsinnebandy och att fler av våra ungdomsspelare fortsätter spela i vuxen ålder.

Vilka spelare gäller det kommande säsong?
Säsongen 2015-2016 är det spelare som är födda 00 och senare som är B-licensspelare. 

Från vilket datum gäller detta?
Detta gäller från och med den 1 juli 2015.

Får spelare som är 15 år eller yngre delta i juniorlag?

Ja, B-licensspelare får spela i juniorlag. 

Finns det möjlighet att få dispens för att spela i seniorlag?
I förbundsserierna säsongen 2015-2016 så får två B-licensspelare delta per lag, det är då samma två spelare som har den möjligheten under hela säsongen. Ingen ytterligare möjlighet till dispens finns i dessa serier.
Säsongen 2016-2017 kommer det inte att finnas något dispensförfarande i förbundsserierna.

Distrikten har möjlighet att bevilja dispenser i sina serier enligt de lokala förutsättningarna.
Det ska då främst vara på grund av att föreningen har svårt att få ihop lag i annan klass.

 

Utdrag ur de nya tävlingsbestämmelserna:

Kap 3 §9 c.       B-licenser i seniorserier.

Förening får använda två (2) B-licensierade spelare i seriespel för seniorlag.

Säsongen 2016-17 får förening inte använda B-licensierade spelare i seriespel för seniorlag.

Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.