Årsmöte 2016


Uppdaterad 2016-04-16

Årsmötet kommer att äga rum torsdag 16 juni 2016 med start Kl. 18.30.

Plats: EJ Bestämt
Datum: torsdag 16 juni 18.30

Hålltider:
18.15 Fullmaktsregistrering för Årsmöte
18.30 Årsmötet startar
20.00 Något att äta

Handlingar:
Uppdateras senast två veckor innan årsmötet

Motioner till årsmötet mejlas till innebandy@gibf.se senast 4 veckort före mötet(16 maj).

Då det kom
mer att serveras lite mat efter årsmötet så är det bra om ni anmäler Ert deltagande med ett mejl till ulf@gibf.se senast måndag 13 juni, om ni avser att vara med på middagen.


Anmälda föreningar: