2018-01-15 09:00

Ordförandekonferens 2018

Ordförandekonferens 2018

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2017
Torsdag 22 mars kl. 18.00 Vi återkommer med plats
Program

17.30 – 18.00 Kaffe (registrering av fullmakter).
18.00 - 19.30 Vi återkommer med program
19.30 Konferens förhandlingar.

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2018-2019
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

ca 20.30 Räksmörgås

Avslutning

Motioner skall vara GIBF tillhanda på mejl innebandy@gibf.se senast  torsdag 22 februari 2018

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara GIBF tillhanda senast onsdag 21 mars, då det skall beställas något att äta under kvällen. 
Anmälan på mejl till ulf@gibf.se

Möteshandlingar kommer att uppdaterade den 9 mars 2017

Handlingar

Lokala föreskrifter 2017-18

Anmälda föreningar/personerMeddelat förhinder


Författare: ulf widell