Årsmöte 2018 för GBG o BDIBF

Årsmötet kommer att äga rum måndag 18 juni 2018 med start Kl. 18.30.

Plats: EJ fastställd i Göteborg
Måndag 18  juni 18.30

Hålltider:
18.15 Fullmaktsregistrering för Årsmöte
18.30 Årsmötet för BDIBF startar
ca: 19.00 Årsmötet fär GBG startar
ca 19.45 något att äta

Handlingar:
Uppdateras senast två veckor innan årsmötet

Verksamhetsberättelse 2017-18 BDIBF

Verksamhetsberättelse 2017-18 GBG

Fullmakten till årsmötet skall ha två underskrifter för att gälla

Valberedningens förslag på val till Årsmötet

Motioner till årsmötet mejlas till innebandy@gibf.se senast 4 veckor före mötet(21 maj).

Då det kom
mer att serveras lite mat efter årsmötet så är det bra om ni anmäler Ert deltagande med ett mejl till ulf@gibf.se onsdag 13 juni, om ni avser att vara med på middagen.


Anmälda föreningar: