Mölndals IBF - Innebandy.se

Mölndals IBF

Här kan ni läsa om Mölndals IBF som har varit med i Föreningslyftet sedan 2016.
Ordförande Jörgen Rönning berättar om vad föreningen fått med sig och vad som är på gång.

Hur ser du på tiden i Föreningslyftet och tycker du det är någon skillnad från första året ni var med?

En stor skillnad från förra året är ett större fokus på de lokala träffarna och värdegrundsarbetet. Vi träffar fler och oftare föreningar i vår omgivning och vi diskuterar gemensamma utmaningar och hur vi kan bidra till varandra med egna erfarenheter. Gemensamma frågor blir gemensamma intressen och vi diskuterar hur vi kan förändra tillsammans. Svåra frågor som hur värdegrunden tillämpas blir enklare att svara på när fler har erfarenheter av liknande händelser. Jag tycker föreningslyftets olika typer av träffar är väldigt bra och det stärker både vår egna förening och påverkar de frågor vi ska arbeta med där liksom det stärker hela idrotten tillsammans.

Är det något speciellt ni fått med er från mötena?

Föreningslyftets olika möten leder både till kompetensutveckling och samarbete mellan föreningarna. Från de lokala träffarna med andra föreningar har vi lyft vikten av att erbjuda flera idrotter för de yngre och hur vi kan samarbeta för att göra detta möjligt. Utifrån denna diskussion och med kommunens intresse att bidra, kommer föreningslivet i samarbete med Mölndals Stad erbjuda idrottskola under kommande läsår 2017/18. Idrotsskolan erbjuder barn födda 2009 att utöva flera idrotter, 2 tillfällen vardera under höstterminhoch vårtermin. Förhoppningen är att fler barn hittar sitt intresse för sina idrotter och väljer att fortsätta delta i föreningarnas ordinarie verksamheter. Med ett lyckat projekt första året hoppas vi att idrottskolan växer till kommande år.


Författare: Jaana Gander