Föreningslyftet 2017

I mars gick startskottet för Föreningslyftet 2017 och vi har med 7 innebandyföreningar i projektet.
Totalt är det drygt 50 föreningar som är med från fotboll, ishockey, volleyboll, tennis, ridning och innebandy.
SISU Idrottsutbildarna driver och är ansvariga för projektet med hjälp av SDF`n.

Föreningslyftets mål och syfte
Stärka föreningslivet och föreningen genom bemanning, ha kontinuerliga träffar i olika mötesformer med utbildning och utveckling i fokus. Skapa förutsättningar för multiidrottande och tydliggöra hur vi kan nå målet för svensk idrott 2025

Varje förening i projektet har en anställd föreningsutvecklare som arbetar minst 100 timmar med föreningsuteckling. Genom de olika mötesplatserna skapas värdefulla nätverk, erfarenhetsutbyte och handlingsplaner som är anpassade för föreningen.

Gemensamma mötesplatser - alla föreningsutvecklare träffas ca 5 gånger per år och har en halvdag med utbildning, föreläsning och/eller workshops. Under våren så har alla genomgått en projektledarutbilding, haft inspirationsföreläsning med Susanne Pettersson  att ta fram kraften i organisationen - att gå från strategi till operativ nivå.

Lokal träffar - här träffas de närliggande föreningar och arbetar med lokala frågor och med frågeställningar kring jämställdhet, triangel till rektangel och integration/värdegrund.

SDF specifika träffar - innebandyn hade sitt första möte i mars i samband med att SIBF var på besök och berättade om integration och föreningsutvecklingsprojekt.
Vi kommer att ha 4 träffar under året varav en är med övernattning och då är även styrelseledamöterna med.