Föreningslyftet 2017/2018

 

Föreningslyftets SDF träffar Innebandy hösten 2017

Vi har främst haft frukostmöten där föreningsutvecklarna träffas 08.00 och en av mötena har varit en kvällsträff där vi även bjöd in alla föreningar för att vara med i vårt arbete med övergångspolicy.

Fram till jul kommer vi att ha haft 7 träffar och även en fredag-söndag med våra styrelser som vi arrangerade 10-11 november.

Tidigare har vi arbetat med SIU impelementering i föreningen och föreningsdomare. På höstens agenda har vi haft vårt arbete med övergångspolicy. Vi har tittat på hur det ser ut i övriga distrikt och utifrån det och de olika förslag och idéer vi fått från distriktets föreningar är arbetet nu i full gång.
På förenigsutvecklingdagen den 3 februari kommer vi att presentera hur arbetet fortgår och information kommer även att mejlas ut till föreningarna.
Den 22 mars under ordförandekonferensen kommer övergångspolicyn att presenteras.

I mars gick startskottet för Föreningslyftet 2017 och vi har med 7 innebandyföreningar i projektet.
Totalt är det drygt 50 föreningar som är med från fotboll, ishockey, volleyboll, tennis, ridning och innebandy.
SISU Idrottsutbildarna driver och är ansvariga för projektet med hjälp av SDF`n.

Föreningslyftets mål och syfte
Stärka föreningslivet och föreningen genom bemanning, ha kontinuerliga träffar i olika mötesformer med utbildning och utveckling i fokus. Skapa förutsättningar för multiidrottande och tydliggöra hur vi kan nå målet för svensk idrott 2025

Varje förening i projektet har en anställd föreningsutvecklare som arbetar minst 100 timmar med föreningsuteckling. Genom de olika mötesplatserna skapas värdefulla nätverk, erfarenhetsutbyte och handlingsplaner som är anpassade för föreningen.

Gemensamma mötesplatser - alla föreningsutvecklare träffas ca 5 gånger per år och har en halvdag med utbildning, föreläsning och/eller workshops. Under våren så har alla genomgått en projektledarutbilding, haft inspirationsföreläsning med Susanne Pettersson  att ta fram kraften i organisationen - att gå från strategi till operativ nivå.

Lokal träffar - här träffas de närliggande föreningar och arbetar med lokala frågor och med frågeställningar kring jämställdhet, triangel till rektangel och integration/värdegrund.

SDF specifika träffar - innebandyn hade sitt första möte i mars i samband med att SIBF var på besök och berättade om integration och föreningsutvecklingsprojekt.
Vi kommer att ha 4 träffar under året varav en är med övernattning och då är även styrelseledamöterna med.