Kommittéer & Styrelse
I menyn till vänster hittar du information och kontaktuppgifter till Göteborgs Innebandförbunds grupper och kommittéer.