Vägvalet

Vägvalets genom Claes Westberg

Jag kanske skall börja med att säga att jag själv har haft fem barn som har varit aktiva inom idrottsrörelsen och hur jag har beundrat alla de ledare och andra som oegennyttigt lag ner en massa tid och jobb på att fostra barnen i idrott. Idrottsrörelsens insatser har ett högt positivt värde i Göteborg  och är svårt att prissätta dess insatser. I tider när det allmänt talas om -"vad fan får jag för pengarna", tillhör definitivt idrotten det som borde prioriteras i kommunen. Vi anser också att hanteringen av Lisebergshallen är under all kritik och att ersättningshallar måste fram. Man har vetat sedan 2012 att Trafikverket avser att riva Lisebergshallen och inte reagerat. Förhoppningsvis får vi väljarna förtroende att stoppa Västlänken och då kan hallen vara kvar.  

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?

Där slår de fast att utmaningarna fram till 2025 är att;
Behålla tonåringar
Hålla nere kostnader för klubbarna
Nå nya grupper t ex nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund
Bygga bort kön till anläggningar i storstaden

Vi ställer gärna upp på de utmaningar som RF anger. Vad avser att bygga bort kön till anläggningar är det ju svårt att göra över en natt och är en resursfråga som vi får ta upp i vår budget som presenteras i maj hur mycket pengar som vi föreslår till detta. 

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?

  1. Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?

Bristen på samordning när det i stadsdelarna byggs idrottsidrottshallar som blir för små för att kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolornas idrottsundervisning blir av en högre kvalité i fullmåttshallar (40x20) och ger möjlighet för våra klubbar att bedriva sin verksamhet när skolan stänger för dagen. Idag bollas vi förbund vid frågan ”hur ska idrottshallen se ut” när det planeras nytt i stadens skolor mellan centrala/lokala politiker, skolan, IOFF, HIGAB och lokalförvaltningen.

Det är en statlig fråga om man skall ändra i PBL så att idrottsytor ingår, men vi har inget emot att man gör det. Vi skall dock komma ihåg att där står redan inskrivet i PBL om skolor och förskolor och det är ju inte alltid de kommer med i alla fall. Vad avser specifikt idrottshallar, kan ju inte det skrivas in i PBL, utan det är ju upp till kommunen att bestämma hur många sådana som skall byggas. Dock håller vi med om den dåliga samordningen mellan stadsdelsförvaltning, lokalförsörjningsförvaltningen, SBK, Higab etc. Den drabbar ju också både skolor och förskolor och kommer till den en del att lösas av den gemensamma skol- och förskoleförvaltningen, men Vägvalet vill gå ännu längre och se över kommunens splittrade organisation med en delade ansvarsområden och en massa bolag hit och dit.

I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.

I påfallande många nyproducerade områden saknas det helt utrymmen för ovanstående. Med stor sannolikt skulle detta kunna ordnas till en mycket låg kostnad om det fans med i planarbetet redan från början.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?

Era svar kommer att presenteras allt efter att vi får in dem på våra tre förbunds hemsidor och inom våra sociala medier.

Vi vet inte varför man inte bygger fullmåttshallar. Vet ni det? Det kanske är en ekonomisk fråga, men hur mycket mer kan det kosta?

På vår hemsida vagvaletgbg.se hittar du vår budget för 2018, där vi i mer detalj beskriver vårt program inom olika områden. Vi är ett parti som sätter medborgarinflytande högt och om ni har egna förslag på vad vi kan göra för att skapa bättre förutsättningar för idrotten, är vi förstås mycket intresserade av dessa och kommer att överväga att arbeta in dem i våra kommande program.  

Claes Westberg


Författare: ulf widell