Demokraterna i Göteborg - Innebandy.se

Demokraterna i Göteborg

Demokraterna i Göteborg genom Martin Wannholt

IDROTT OCH FÖRENINGSLIV Vi tar både bredd och elit på största möjliga allvar. För oss är idrott ingen lek. Föreningarna i Göteborg gör en viktig insats för att bidra till folkhälsan, integrationen och för att sprida glädje i samhället.

Därför delar vi idrottsrörelsens oro över de rödgröna och Alliansens planerade rivning av Lisebergshallen för att ge plats åt Västlänken. Även Valhalla riskerar att rivas innan det finns ersättningshallar. Det är inte den utvecklingen vi behöver när allt fler göteborgare tränar och håller igång.

Om idrotten ska lyckas med sin viktiga samhällsinsats så måste det finnas någonstans att utöva sin idrott. Vi vill ge göteborgarna möjlighet att idrotta och hålla igång hela livet, högt upp i åldrarna.

Att-göra-lista för Idrott och föreningsliv

• Vi ska bilda ett Idrottspolitiskt råd i Göteborg, bestående av fem representanter från idrottsförbund där även Idrotts- och föreningsförvaltningen och Västra Götalands Idrottsförbunds chefer ingår. Avsikten är att ge råd till beslutsfattare inför beslut i nedanstående frågor.

• Vi vill verka i samklang med Riksidrottsförbundets strategi för Svensk idrott 2025, där de pekar på kommunernas utmaningar för föreningsidrotten.

• Livslång idrott. Vi vill underlätta verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta under hela livet.

 • Vi vill hålla nere kostnaderna för klubbarna.

• Vi vill nå nya grupper t.ex. nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund.

• Vi vill utveckla idrottens viktiga koppling till skolan så att det blir lätt för förbund och klubbar att få eleverna att prova på idrott.

• Vi vill bygga bort kön till tider i anläggningarna i Göteborg.

• Vi vill bygga fler fullmåttshallar. Det byggs idag små salar för idrott i anslutning till skolor när förbund och föreningar är i stort behov av idrottshallar som har "fullmått" (med linjerat innermått 40 x 20 meter).

• Vi vill att förbunden och klubbarna, genom det idrottspolitiska rådet, ges möjlighet att vara med och påverka redan i förstadiet när det ska byggas en idrottslokal för skolan. Idag saknas en samordning för besluten inom staden. Det ska ske genom att det idrottspolitiska rådet inventerar vilka skolor (kommunala som friskolor) som har elever i årskurserna 1-9 och som idag inte kan erbjuda en fullmåttshall till eleverna på dagtid och föreningslivet på kvälls- och helgtid.

• Vi vill att det snabbt beslutas om en idrottens anläggning motsvarande Lundby Strands fem hallar och att denna byggs under mandatperioden på en centralt belägen tomt.

 


Författare: ulf widell