Föreningsdomare - Innebandy.se

Vill du börja döma?

Föreningsdomare grön och blå nivå - matchledare

Att vara föreningsdomare innebär att man dömer matcher i egen förening. De spelare man dömer är barn yngre än 12 år (grön och blå nivå).
Efter genomförd kurs på 4 klocktimmar får man matcher tilldelade av sin egen förening.
På kursen går vi bland annat igenom matchledarskap och vilka regler som gäller för barnmatcher samt annat som är bra att veta.

Vi rekommenderar att du är 15 år eller äldre (säsongen 2018-2019 gäller född 2003).

Kursavgiften är 850 kr och faktureras föreningen om inget annat överenskommits. 
Domarkläder ingår i form av domartröja.
Föreningen kan söka bidrag för del av kurskostnaden genom Idrottslyftet.

Föreningsdomare på röd nivå - ungdomsdomare

Har du dömt tidigare på föreningsdomarnivån har du möjlighet att gå en heldagsutbildning och de döma de lägre Pantamera serierna i egen förening.
Kursen är på 8 klocktimmar

Kursavgiften är 1100kr och föreningen kan söka bidrag för del av kursen.

Föreningsdomare i föreningen
Föreningsdomarnas roll är att döma barnmatcher upp till 11 år i den egna föreningen. 
Målet är att föreningarna skall bli självförsörjande av domare till sina barnmatcher. För att nå detta mål så finns det ett styrelsebeslut att varje förening minst skall utbilda två domare per varje tre lag de anmäler till spel i åldrarna 8-11år.

Föreningsdomare i föreningen

Föreningsdomarnas roll är att döma barnmatcher upp till 11 år i den egna föreningen. 
Målet är att föreningarna skall bli självförsörjande av domare till sina barnmatcher. För att nå detta mål så finns det ett styrelsebeslut att varje förening minst skall utbilda två domare per varje tre lag de anmäler till spel i åldrarna 8-11år.

Målet är också att verksamheten till säsongen 2016-17 har kommit så långt att det inom varje förening finns tillräckligt många domare för att föreningen ska kunna sköta verksamheten själva