Börja döma

Nästa utbildningstillfälle är söndag 18 september 09.00.00-18.00 och måndag 1 9 september 18.00-21.00
Kurstiden är totalt 11,5 tim

Kursinnehåll:

Regelkunskap
Kroppspråk
Rörelse och positionsval
Ledarskap
Distriktsinfo
Feedback

Kursen innehåller även en del praktiska moment

Anmälan görs på www.gibf.se under utbildning, aktuella domarkurser