Filosofi på röd nivå:

Utveckla innebandyspecifka färdigheter
Optimal utveckling av styrka och aerob kapacitet med hänyn till tillväxtkurvan
Introducera systematisk styrketräningsteknik
Utveckla mental förberedelse
Kognitiv och emotionell utveckling
Enkel periodisering

Är du ledare för ungdomar mellan 12-16 år kan du välja följande fördjupningsutbildningarefter Grundutbildningen.
Utbildningarna är 8x45 min.

Människan 1 och 2
I SIU modellen handlar det om att placera människan i centrum och att se till individens positiva psykologiska utveckling som en stor del i individens framgång. Utbildningen är uppdeladipå två tillfällen där utbildningstiden för det första tillfället är 8x45 min och 4x45 min vid det andra. Efter del 1 bör det gå minst 3 månader inann man går del 2. Deltagarna kommer att få hemuppgifter mellan tillfällena.
Utbildningen är endast teoretisk

Kurskostnad del 1, 1450 kr (subventioneras med 900 kr via Idrottslyfte, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar subventioneras inte.)
Kurskostnad för del 2 är 900 kr (subventioneras med 700 kr, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar. Ansökningar som inkommer efter 60 dagar subventioneras inte)

Atleten 1 och 2
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomarnas fysiska utveckling. Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen, där första tillfället är 8x45 min, här är första delen 4x45 min teori och den andra delen 4x45 min praktik som genomförs i hall.
Del 2 är endast praktik och genomförs i hall 4x45 min. Det bör gå minst 3 månader mellan del 1 och 2 och deltagarna kommer att få hemuppgift mellan tillfällena.

Kurskostnad del 1, 1550 kr (subventioneras med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar efter 60 dagar subventioneras inte)
Del 2, 900 kr (subvenioneras med 700 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar sökta efter 60 dagar subventioneras inte)

Innebandyspelaren 1 och 2
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik. Första utbildningstillfället är 8x45 min där första halvan är teoretisk och andra halvan är praktisk i hall.

Del 2 genomförs endast i hall 4x45 min och det bör gå minst 3 månader mellan del 1 och 2 och deltagarna kommer att få hemuppgifter mellan utbildningarna.

Kurskostnad för del 1 är 1550 kr (subventioneras med 475 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning. Ansökningar som inkommer senare än 60 dagar subventioneras inte
Del 2, 900 kr (subventioneras med 700 kr via Idrottslyftet, asnökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning. Ansökan som inkommer senare än 60 dagar subventioneras inte)

Spelsystemet
Utbildningen innehåller både teori och praktikmed fokus på lagrelaterad taktik. Utbildningstiden är 8x45 minuter där första delen är teoretisk och andra halvan praktisk i hall.

Kurskostnad 1550 kr (subventioenras med 475 kr via Idrottslyftet, ansökan om subvention måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning. Ansökningar som inkommer efter 60 dagar subventioneras inte)

Målvakten
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på målvaktens grunder. Utbildningstiden är 8x45 minuter där första delen är teoretisk och andra halvan praktisk i hall.

Kurskostnad 1550 kr (subventipoernas med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning. Ansökningar efter 60 dagar subventioneras inte)