Föreningsdomarkurs

Nyhet med föreningsdomare på röd nivå

Nytt från säsongen 17/18 är att föreningsdomare har möjlighet att döma på röd nivå i de lägre Pantamera serierna. Föreningsdomarkus röd vänder sig till dem som tidigare dömt på föreningsdomarnivå grön och blå. Kursen är på 8 klocktimmar och kursen innehller fördjupad regelkunskap med utvisningar, matchstarff och straff, kommunikation, matchledarskap och  rörelse och placeringar. Kurskostnaden är 1100 kr och föreningar kan söka bidrag på 600 kr via Idrottslyftet ( totalt 5000 kr/förening)

 Vill du börja döma?

Att vara föreningsdomare innebär att man dömer matcher i egen förening. De spelare man dömer är barn yngre än 12 år (grön och blå nivå).
Efter genomförd kurs på 4 klocktimmar får man matcher tilldelade av sin egen förening

På kursen går vi bland annat igenom matchledarskap och vilka regler som gäller för barnmatcher samt annat som är bra att veta.

Vi rekommenderar att du är 15 år eller äldre (säsongen 2018-2019 gäller född 2003).

Prata med kontaktperson i din förening eller maila jaana.gander@innebandy.se för mer information.

Kursavgiften är 850 kr och faktureras föreningen om inget annat överenskommits. 
Domarkläder ingår i form av domartröja.
Föreningen kan söka bidrag för del av kurskostnaden genom Idrottslyftet.

Föreningsdomare i föreningen

Föreningsdomarnas roll är att döma barnmatcher upp till 11 år i den egna föreningen. 
Målet är att föreningarna skall bli självförsörjande av domare till sina barnmatcher. För att nå detta mål så finns det ett styrelsebeslut att varje förening minst skall utbilda två domare per varje tre lag de anmäler till spel i åldrarna 8-11år.