Ledarlicens

 
Ledarlicens
 
Vid match administrerad av Göteborgs innebandyförbund för lag i barn-och ungdomsklasserna 7-20 år och från och med 07/08 även för ledare på seniornivån ( undantag reserv - och veteranseriena), skall minst en av de ledarna som står uppsatta på matchprotokollet ha ledarlicens. Ledarlicensen erhåller man på någon av SIU utbildningarna. Grundutbildningen ger en ledarlicens som gäller 1 år och färgutbildning ger en ledarlicens som gäller i 3 år. 
 
Åtgärder/hantering
  • Vid match skall deltagande lag kunna visa upp minst en ledare med ledarlicens.
  • om ledaren inte har giltig ledarlicens skall domarna notera detta under anmärkningsvärda förhållande på matchprotokollet.
  • Tävlingskommitteén skickar ut ett "yttrande" till berörd förening/ledare.
  • Om ledaren saknar utbildning skall Göteborgs innebandyförbund erbjuda utbildning så snart möjlighet ges.
  • Ledare som ej kan genomgå detta första utbildningstillfälle skall på föreningens bevåg erbjudas nytt utbildningstillfälle senast två månader efter erbjudandet från Göteborgs innebandyförbund.
  • Vid match där det saknas ledarlicens och minst en av ledarna har erbjudits utbildning enligt ovan kan böter komma att utdömas enligt gällande tävlingsföreskrifter.
 

Kontaktperson:
Författare: ulf widell