Grundutbildning

Grundutbildning (GU)  är det första steget i den nya SIU modellen. 
Alla måste gå en grundutbildning för att kunna gå vidare inom respektive färg. Utbildningen är indelad i 4 block på vardera 45 minuter. (3 klocktimmar)

Grundutbildningen arrangeras av Göteborgs innebandyförbund men kan även arrangeras i föreningens regi  (minst 12 deltagare).

Material

Ledarpärm  som man har med sig genom alla utbildningsnivåer och som fylls på med material efter genomförda utbildningar.
SIU material information om SIU
Innebandyn vill
Färgsammanfattning
Akut omhändertagande
Whiteboardtavla

 

Kursinnehåll:

SIU, en kortfattad genomgång på innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är viktigt att ledaren förstår filosofin för att kunna arbeta efter utbildningsmaterialet och för att förstå inriktningarna i de övriga utbildningarna

Ledarskap,
är en komprimerad och sammanfattad del av ledarskapets grunder, såsom förhållningssätt, etik och moral.

Regler och GIBF info,
innehåller en enkel regelgenomgång och vi informerar om vad som är på gång inom Göteborgs inenbandyn.

Färganpassad diskussion, är en nivåanpassad diskussion mellan tränare som har utövare på samma nivå, utifrån innehållet i SIU.
* genomför man GU i föreningens regi är denna sista delen möjlig att genomföra i studiecirkelform vid ett senare tillfälle.

Kurskostnad 1200 kr (subventioneras med 700 kr genom Idrottslyftet, subventionen måste sökas inom 60 dagar efter genomförs utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd kurs, subventioneras inte


Författare: Jaana Gander