Grön nivå 6-9 år

 Filosofi på grön nivå - rörelseglädje
 

All träning bygger på att ha kul
Grundläggande motoriska färdigheter - "kroppens ABC"
Kognitiv och emotionell utveckling
Allsidig styrketräning
Introducera spelets enklaste regler
Idrottens etiska och moraliska frågor
Ingen periodisering, men strukturerade och anpassade program
Daglig fysisk aktivitet

Är du ledare för barn mellan 6-9 år så kan du välja följande fördjupningsutbildningar efter grundutbildningen

Innebandyspelaren
utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning. Utbildnigstiden är 8 x 45 minuter där halva tiden genomförs praktiskt i hall och den andra halvan i teorilokal.

Kurskostnad 1450 kr (Subventioneras med 475 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

Människan grön
I SIU modellen handlar det om att placera människan i centrum och att se till individens positiva psykologiska utveckling som en stor del i individens framgång, på grön nivå är det fokus på glädje och rörelse och fokus ligger på att utveckla grundläggande motoriska färdigheter och en god självkänsla.

Kurskostnad 1300 kr (Subventioneras med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

Atleten grön
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomars fysiska utveckling

Kurskostnad 1300 kr (Subventioneras med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)
*materialet till Atleten är inte klart så den kommer tidigast genomföras mars 2015


Författare: Jaana Gander