Blå nivå 9-12 år

 

Grundläggande filosofi på blå nivå - Lära sig träna
 

Utveckla generella idrottsfärdigheter
Grundläggande atletiska färdigheter - idrottens ABC
Grundläggande tekniska färdigheter
Introduktion till mental förberedelse
Kognitiv och emotionell utveckling
Allsidig styreträning
Utöva och prova på många olika idrotter
Enkel periodisering
Daglig fysisk aktivitet

 

Är du ledare för barn mellan 9-12 år kan du välja följande fördjupningsutbildningar efter genomförd grundutbildning.

Innebandyspelaren
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik, samt grundläggande kunskaper i målvaktsspel. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid varje tillfälle är 8x45 minuter. Halva tiden genomförs praktiskt i hall och andra halvan i teorilokal vid båda tillfällena.

Det bör gå minst 3 månader mellan innebandyspelaren 1 innan man går innebandyspelaren 2. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena.

Kurskostnad för del 1 är 1450 kr (Subventioneras med 475kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

Kurskostnad för del 2 är 1250 kr (Subventioneras med 475 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

Människan blå
I SIU modellen handlar det om att placera människan i centrum och att se individens positiva psykologiska utveckling som en stor del i individs framgång med bl a självkänsla och självförtroende.

Kurskostnad 1400 kr (Subventioneras med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

Atleten Blå
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomars fysiska utveckling

Kurskostnad 1400 kr
(Subventioneras med 950 kr via Idrottslyftet, ansökan om subventionen måste göras inom 60 dagar efter genomförd utbildning, ansökningar som inkommer senare än 60 dagar efter genomförd utbildning subventioneras inte)

 


Författare: Jaana Gander