Sen SIU modellen infördes inför säsongen 12/13 och fram till maj 2017 har vi utbildat:

1582 personer i Grundutbildningen som är det första steget i SIU modellen
233 personer i Innebandyspelaren grön, ledare för barn 6-9 år
366 personer i Innebandyspelaren blå, ledare för 9-12 år
227 personer i Innebandyspelaren röd, ledare för 12-16 år
59 personer i Målvakten
94 personer i Spelsystemet
30 personer i Människan blå
70 personer i Människan röd
30 personer i Innebandyspelaren brun, ledare för junior och senior

Under säsongen 16/17 har vi startat förebildsutbildning för anhöriga.
Föreningsrepresentanter träffar föräldragrupper i samband med matchsamlingar där syftet är att diskutera värdegrund och hur vuxna kan stötta sitt barn för ett livslångt idrottande utan stress och press.

Under januari 2018  kör vi igång med handledarutbildningarna igen och kör dessa kontinuerligt under säsongen för föreningsrepresentanterna