#InnebandyForAll - Innebandy.se

KONTAKTA OSS:

e-post: gastrikland@innebandy.se

tel: 073-431 12 51 (Roger)

alt: 076-813 00 01 (Jakob)

alt: 076-803 99 00 (Alexander)

alt: 070-147 14 90 (Oscar)

Domartel: 070-659 54 87

 

Ladda ner broshyren om #InnebandyForAll här.

Ett verksamhetsprojekt för att ta ställning inom värdegrundsfrågor och värna om utvecklingen för vår idrott, domare och föreningar. 

Våra två verksamhetsinriktningar
• Att skapa fler forum och arenor för mer idrotts- och Innebandydeltagande.

• Att vara föreningarnas stöd- och serviceorgan för förenings-, spelar- och ledarskapsutveckling.


#InnebandyForAll är ett verksamhetsprojket som tog fart under hösten 2016.

Under etableringen av projektet arbetar man kontinuerligt med att:

  • Se till att projektets verksamheter flyter och intresserar
  • Se till att projektet hela tiden är levande och tar nya mål
  • Paketera och sprida all information som ständigt aktuellt
  • Alltid vara tillhands och hjälpa projektets inblandade
  • Sköta administreringen och kontakten med våra partners och sponsorer och samverkansorganisationer.
  • Hitta nya vägar för att nå projektets mål
  • Verkställa det som åligger förbundet i projektet

#InnebandyForAll är ett verksamhetsprojekt, mellan kommittéer och styrelsen i Gästriklands Innebandyförbund. 

Alla frågor besvaras av kansliet, kontaktuppgifter uppe till vänster, eller på innebandyforall@innebandy.se