Så ska de lokala lagen bli mer SIU-anpassade - Innebandy.se
2016-09-21 06:26

Så ska de lokala lagen bli mer SIU-anpassade


Foto: Per Wiklund

Ett nytt projekt i Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund ska göra det enklare för föreningar att anpassa sig efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). ”Innebandyforall” bygger på fem punkter, där föreningsutveckling är i fokus.

Fler och fler innebandydistrikt gör nu satsningar för att anpassa de lokala föreningarna till SIU. I Gästrikland och Hälsingland ska man inom kort lansera projektet ”Innebandyforall”. Det är ett koncept som ska hjälpa föreningar att bli mer SIU-anpassade.

– Det bygger på fem bitar där föreningsutveckling är den största biten. Motion är en, integration är en, spontaninnebandy är en och domarutveckling är en, säger Jakob Westerlund som jobbar på Gästriklands IBF.

I föreningsutvecklingsbiten är SIU-implementering den största delen. Där har man valt att kalla det "SIU-anpassad förening". Det bygger på en föreningsanalys utifrån Plattformen som är de fem elementen (organisation, ekonomi, miljö, kultur och träningsförhållanden). Där ska man tillsammans med föreningen analysera hur verksamheten ser ut. Sedan tas en handlingsplan fram för att på årsbasis utveckla föreningen och fylla de hål som man gemensamt identifierar.

– Alla som står i ett bås måste ha en ledarlicens. Minst en ledare per lag måste ha gått utbildningen Människan också. Vår utbildningsriktlinje är att man ska gå Människan direkt efter grundutbildningen, säger Westerlund och fortsätter:

– Vi tycker att vi har fått bra svar från föreningarna redan nu. Gällande SIU-anpassningen ligger vi redan i fas med några föreningar där vi har inlett ett samarbete. Arbetsmoralen hos föreningarna är god.

Det här året handlar mycket om att göra en nulägesanalys, menar Westerlund. Distrikten har lagt mycket energi och resurser på att nå ut till den dagliga verksamheten i föreningarna.

– Vi kommer att träffa samtliga föreningar i Gästrikland och Hälsingland, helst före jul. Vi vill finnas som ett stöd och som ett ramverk. Vi har en framarbetad kravbild för att bli SIU-anpassad i år. Men det är ett treårsprojekt. Vi vill ha så många föreningar som möjligt färdiga 2019.

Projektet görs i samarbete med Gävleborgs Idrottsförbund, SISU och Lobben.


Författare: Anton Rosenblad