2017-09-06 06:13

Ny omgång NIU-tillstyrkan öppnar 15 september

För att få bedriva NIU-verksamhet i innebandy på en gymnasieskola behövs tillstyrkan från Svenska Innebandyförbundet och godkännande av Skolverket. Under hösten är det åter dags för kommuner och friskolor att ansöka hos SIBF om tillstyrkan av verksamheten inför höstterminen 2019.

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är en regional utbildning som riktar sig till elever som vill göra en elitmässig satsning på sin idrott i kombination med seriösa gymnasiestudier. Satsningen görs med hjälp av det elitinriktade och individuella skolämnet specialidrott, som eleven läser minst 400 poäng av och får betyg i.

Inom innebandyn finns drygt 30 sökbara NIU-skolor med plats för ca 400 elever/år, fördelade över hela landet. För ungefär 2/3 av dem är det dags att ansöka om ny tillstyrkan för att kunna fortsätta ta in årskurs 1-elever höstterminen 2019. Även skolor som inte är NIU i dagsläget kan ansöka om tillstyrkan med syfte att starta NIU-verksamhet höstterminen 2019.

SIBF kommer under hösten att fastställa hur många elevplatser och NIU-skolor som ska ingå i innebandyns NIU-nätverk. Det kommer troligen inte bli särskilt stora förändringar vad gäller elevantal eller skolenheter, men exakt hur många NIU-skolor som ska finnas och var de ska ligga geografiskt bestäms senare.

Preliminärt 15 september publicerar SIBF information på innebandy.se där vårt NIU-ramverk och det formella ansökningsförfarandet kommer framgå. Sista ansökningsdag från huvudman till SIBF blir 15 november. Alla ansökande får tillstyrkan eller avslag omkring 20 januari 2018 och ska ansöka hos Skolverket senast 31 januari för att bli godkända få starta eller fortsätta NIU-verksamhet höstterminen 2019.

För att tillstyrkas ska huvudmannen dels uppfylla de krav SIBF ställer och vara verksam i ett område med en innebandymiljö som är utvecklande för den individuelle eleven, dels väljas före andra huvudmän i samma NIU-område, som är det geografiska område som huvudmannen tillhör och som utgörs av ett eller flera innebandydistrikt.

SIBF:s ramverk och krav för NIU-tillstyrkan kommer att ligga i linje med tidigare års ”Ansökningsordning för NIU”. I ansökan kommer en rad områden gås igenom, till exempel lärartäthet, programbredd, resursnätverk och skolans NIU- och RIG-verksamhet i andra idrotter. Redan nu kan intresserade läsa Riksidrottsförbundets vägledning för NIU-tillstyrkan för att se vilka generella områden RF och idrotten gemensamt ser som viktiga. Innebandyns idrottsspecifika fokusområden kommer till stor del, men inte endast, beröra områden som nämns i vägledningsdokument.

Du hittar RF-dokumentet här.

Du kan läsa mer om innebandygymnasierna här.