NIU-tillstyrkansprocessen startar 15 september - Innebandy.se
2017-09-15 15:01

NIU-tillstyrkansprocessen startar 15 september

För att få bedriva NIU-verksamhet i innebandy på en gymnasieskola behövs tillstyrkan från Svenska Innebandyförbundet och godkännande av Skolverket. Under hösten är det åter dags för kommuner och friskolor att ansöka hos SIBF om tillstyrkan av verksamheten inför höstterminen 2019.

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är en regional utbildning som riktar sig till elever som vill göra en elitmässig satsning på sin idrott i kombination med seriösa gymnasiestudier. Satsningen görs med hjälp av det elitinriktade och individuella skolämnet specialidrott, som eleven läser minst 400 poäng av och får betyg i.

För att tillstyrkas ska huvudmannen dels uppfylla de krav SIBF ställer och vara verksam i ett område med en innebandymiljö som är utvecklande för den individuelle eleven, dels väljas före andra huvudmän i samma NIU-område, som är det geografiska område som huvudmannen tillhör och som utgörs av ett eller flera innebandydistrikt.

Inom innebandyn finns drygt 30 sökbara NIU-skolor med plats för ca 400 elever/år, fördelade över hela landet. För ungefär hälften av dem är det dags att ansöka om ny tillstyrkan för att kunna fortsätta ta in årskurs 1-elever höstterminen 2019. Även skolor som inte är NIU i dagsläget kan ansöka om tillstyrkan med syfte att starta NIU-verksamhet höstterminen 2019. Sista ansökningsdag för huvudman till SIBF är 15 november.

Här finner du information om NIU-tillstyrkansprocessen:
Ansökan, NIU-tillstyrkan Innebandy inför ht 2019.docx.