Distriktsförbund satsar på "certifierade föreningar" - Innebandy.se
2015-09-02 15:55

Distriktsförbund satsar på "certifierade föreningar"


Foto: Per Wiklund

Upplands innebandyförbund har till den här säsongen som ett steg i att Svensk Innebandys Utvecklingsmodell ska genomsyra alla delar i verksamheten startat certifierad förening.

Projektet består av två huvuddelar, föreningsutveckling och Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Ska SIU genomsyra hela verksamheten så behöver föreningen se över bland annat hur de utbildar sina tränare/ledare till sina styrande dokument. När arbetet har genomförts kommer föreningarna att kunna titulera sig som en certifierad förening.

Läs mer om certifieringen på SIU-bloggen.


Författare: Anton Rosenblad