2011-09-07 10:17

Så ska elitklubbens organisation stärkas

Knappt 20 procent av landets elitklubbar har idag inte en tillräckligt stark ekonomisk bas att stå på, som antagligen till huvudsak beror på en svag organisation i klubben. Här kommer förslag på möjliga lösningar hur dessa klubbar nu ska få hjälp.

Läget hos klubbarna har Svenska Innebandyförbundet kunnat konstatera, i den studie som gjordes av 09/10 års resultat i elitserien och svenska superligan.

– Låt mig först säga att det finns inte en lösning, och det finns inga "quick fix", utan allt består i hårt och enträget långsiktigt  arbete. Jag tror faktiskt att först måste vi inom innebandyrörelsen få upp ögonen för, och förståelsen för, det faktum att lägstanivån måste höjas. Ett fåtal bra lag i Elitserien eller Superligan gör inte en elitserie eller svenska superligan, utan miniminivån måste höjas kraftigt, säger Tomas Eriksson projektledare för SIBF:s elitutvecklingsprojekt.
 


Foto: Bildbyrån.

 
En viss del av klubbarna i Elitserien och SSL har problem med sin ekonomi och sin organisation. Detta står klart sedan en undersökning av ekonomin har gjorts.

– De här klubbarna kan på sikt anses vara konkursmässiga, om inget görs åt ekonomin och i förlängningen åt klubbens organisation, säger Tomas Eriksson.

Vad blir nästa steg i arbetet?
– Genom diskussioner och föreningsbesök hos de aktuella klubbarna. Vi måste få upp förståelsen för de här frågorna, och hjälpa aktuella klubbar att rekrytera fler personer som hjälper till i klubben, allt från att verkligen ha kassör, controller till att ha tillsatt revisorer. Studien visade tyvärr på brister även inom dessa områden.

– Vi kan tillsammans med SEI och våra respektive revisorer dessutom vara ett stöd i sakfrågor som t ex punktskatter och andra juridiska frågor som definitivt kan verka snåriga för en ideellt arbetande styrelseordförande eller kassör.

– Det handlar mycket om att coacha klubbarna, men också genom att ställa krav, och ge stöd  så att de klarar redan idag befintliga seriekrav, som att ha revisor och kassör och att årligen kunna lämna in årsredovisning i tid. Vidare kan t ex ett lokalt samarbete med en närliggande högskola eller universitet utvecklas, som gör att organisationen kan stärkas och fler ledare rekryteras som hjälper till med att verka som t ex controller i elitklubben.

– Jag tror vidare att de klubbar som idag redan har en god organisation och god bas ekonomiskt att stå på borde kunna verka som goda exempel, och genom att dessa delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper, kan de ge hjälp och inspiration till andra klubbar. Jag tror vidare av att innebandyn mår bra av ett än bättre samarbete över klubbgränserna rent allmänt. Men som sagt, det finns inga snabba lösningar, allt består i långsiktigt hårt arbete säger Tomas Eriksson avslutningsvis.


Författare: Daniel Karlsson