2011-09-09 09:15

Olympiska drömmen lever!

För två månader sedan fick Internationella Innebandyförbundet (IFF) fullt erkännande av Internationella Olympiska Kommittén (IOK). I vår artikelserie har vi pratat med IFF:s ordförande Tomas Eriksson om vad detta erkännande betyder.

Det var den 8 juli som IOK beslutade i sydafrikanska Durban att ge IFF så kallat  fullt erkännande. Varför är då detta viktigt?

– En anledning varför det är oerhört viktigt är att nu röjdes alla formella hinder undan och innebandy kan nu väljas in på alla multisport program, säger Tomas Eriksson, ordförande i IFF. 
 
 

Foto: Bildbyrån.– Ett annat viktigt skäl är att i länder som är viktiga för innebandyns utveckling, som till exempel Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien (”big five” kallade i Europa) och USA, Kanada, Brasilien, Kina, Indien, utanför Europa, möjliggörs nu inträden i de nationella olympiska kommittéerna där medel för utveckling kan fås i syfte att bredda sporten och få ytterligare fart i redan god tillväxt. I dessa perspektiv ska också ses de särskilda satsningar som IFF därutöver gör finansiellt ur egen kassa i till exempel Tyskland och Kanada för att skynda på utvecklingen, poängterar Tomas Eriksson.

Vid IOK:s nästa session i september 2013, ska en ny olympisk idrott väljas in på programmet, och där finns inte innebandy med. Men till september 2017 har innebandyn möjlighet att finnas med då ytterligare en idrott ska väljas in.

– Jag känner stor förhoppning att innebandy har möjlighet att komma med på den så kallade shortlisten 2015  och kunna väljas in vid sessionen 2017 på OS-programmet av flera skäl, inte minst på grund av innebandyns utbredning och tillväxt av egen kraft.

– Ett annat skäl är att om man ser vilka idrotter som valdes ut vid 2011 års shortlist (klättring, roller sports, wakeboard, squash, wushu, karate, baseboll och softball, red anm) är idrotter som alla huvudsakligen tilltalar ungdomar - internetgenerationen, och som drar till sig publik, och här passar innebandykriterierna som hand i handsken, betonar Tomas Eriksson.

– Men stegen till OS är många och kräver tålamod, hårt arbete och fokus på rätt strategier, inte minst hur vi ska ta ett första steg in på ytterligare så kallade multisportprogram, som Universiaden för studenter och ungdoms-OS, och varför vi ska göra detta, säger Tomas Eriksson avslutningsvis.

På måndag: ”Varför Universiaden för studenter?”


Författare: Daniel Karlsson