Kartläggning av elitklubbarna - Innebandy.se
2011-09-05 09:50

Kartläggning av elitklubbarna

Den gångna säsongen gjordes en undersökning av elitklubbarnas ekonomiska situation. Nu följs materialet upp i Svenska Innebandyförbundets elitutvecklingsprojekt.

Svenska Innebandyförbundets elitutvecklingsprojekt leds av Tomas Eriksson som har analyserat det insamlade materialet.
 
 
Det är de 14 klubbarna i Elitserien och de 14 klubbarna i SSL som har ingått i undersökningen.

– Elitklubbarna är en av de större stenarna i bygget av innebandyns fortsatta utveckling. De är navet i det mesta som svensk innebandy håller på med och betyder därför lite mer än våra övriga 1 000 klubbar, säger Tomas Eriksson.
 

 
– Skulle elitklubbarna inte fungera på ett bra sätt, ekonomiskt och organisatoriskt, skulle detta på sikt medföra problem för hela innebandyns fortsatta utveckling. De står för spelarutveckling och är förebilder för bredd och motion. De levererar spelare till landslagen och representerar Sverige i Champions Cup. Dessutom är de drivande när det gäller sponsrings- och marknadsföringsfrågor.
 
Det är elitklubbarnas stora betydelse som gör att SIBF nu satsar extra på att hjälpa dem med utveckling.

– Många av klubbarna är välmående och mycket bra organiserade, men så många som en femtedel har idag stora organisatoriska och ekonomiska problem, vilket kan leda till att dessa kan anses vara konkursmässiga varför det finns anledning att höja miniminivån i Elitserien och Superligan, säger Tomas Eriksson.

Ny artikel i morgon: Ekonomin i elitklubbarna


Författare: Daniel Karlsson