2011-09-06 10:05

Ekonomin i elitklubbarna idag och framtida utveckling

SIBF har analyserat läget i landets elitklubbar. Många av klubbarna är mycket välorganiserade och har en ekonomisk grund som kan anses vara god eller tillfyllest – men för en knapp femtedel av klubbarna kan situationen i framtiden te sig  sämre.

Ett fåtal klubbar har en utmaning i att bygga upp sin organisation med en solid ekonomisk bas.

Svenska Innebandyförbundet satsar extra på att utveckla landets elitklubbar när det gäller ekonomi och organisation.

Det är klubbarna i Elitserien och SSL som har undersökts. Bland annat har klubbarnas omsättning, resultat och eget kapital samlats in och analyserats.

– Drygt 40 procent av klubbarna har en relativ god ekonomi och är välorganiserade. Cirka 40 procent har en situation som är okej angående organisation och eller ekonomi, men en utmaning i att stärka klubben. Men knappa 20 procent av klubbarna har problem och kan på sikt anses vara konkursmässiga, om inget görs åt organisation och den ekonomiska basen, säger Tomas Eriksson som leder projektet.
  



 
Eriksson är positivt överraskad när det gäller de bästa klubbarna och att det är så pass många som åtta av tio som har en så väl fungerande organisation.

– Utmaningen ligger i att tillsammans med våra elitklubbar, och vår intresseorganisation SEI, höja lägstanivån, och på så sätt stärka elitklubbens organisation i allmänhet i syfte att kunna utveckla innebandyns erbjudande, och flytta fram innebandyns positioner, säger Tomas Eriksson avslutningsvis.

Tidigare artikel:
Kartläggning av elitklubbarna

Ny artikel i morgon:
Så ska organisationen stärkas


Författare: Daniel Karlsson