2011-09-16 13:14

Påminnelse om årsavgiften

Här påminner vi samtliga SIBF:s medlemsföreningar om årsavgiften som ska betalas senast den 20 september 2011.

Information om årsavgiften
Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet, årsavgiften är 1 000 kr.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom svensk innebandy samt möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag t.ex. lok-stöd.

Betald årsavgift gör också att föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring.

Årsavgiften gäller per kalenderår vilket innebär att denna betalning avser avgiften för 2011.


Foto: Bildbyrån.

Betalning
Betalningen, på 1 000 kr, görs till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 23 67 14-2. Ange ”2011-Ert föreningsnummer” som referens.

Betalningen ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast den 20 september 2011.

Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.

Ytterligare information
Har Ni några frågor om årsavgiften eller betalningen av densamma, kontakta Magnus Fantenberg, telefon 08-51 42 74 04 eller e-post magnus.fantenberg@innebandy.se.

OBS! Föreningen kommer inte att faktureras. Denna information ersätter fakturering. Alla föreningar som har registrerad e-post i IDA har fått denna information på e-post.


Kontaktperson: Magnus Fantenberg
Författare: Daniel Karlsson