2010-09-01 08:12

RIG inbjuder till gymnasieträff

Riksinnebandygymnasiet bjuder in till en träff för instruktörer på landets innebandygymnasier. Träffen hålls 22-23 september i Umeå.
 
Just nu är SIBF och andra SF mitt uppe i bedömningen av idrottsgymnasier som vill certiferas som nationellet godkända idrottsgymnasier, NIU. Det är tänkt att innebandyn inom ett par år ska ha ca 30 NIU med ca 400 elevplatser/år som komplement till RIG i Umeå, där de allra mesta talangfulla eleverna erbjuds plats.
 
  
Även om gymnasierna kommer att ha olika förutsättningar och arbetsformer kommer en hel del saker kring innebandyelevernas utbildning att likna varandra. RIG-verksamheten utgör där den viktigaste utgångspunkten för ett landsomfattande talangarbete där så många elever som möjligt ska få satsa på kombinationen innebandy och gymnasieutbildning i lämplig miljö.
 
I framtiden kommer RIG att hålla obligatoriska upptaktsträffar med alla NIU-instruktörer, men innan NIU-systemet satt igång är alla intresserade ibgy-instruktörer välkomna på den här fortbildningspremiären. Det är självklart inget krav att delta men eftersom det finns flera förfrågningar om att komma till RIG och följa verksamheten hoppas vi att många deltar.
 
RIG bjuder således in alla ibgy-instruktörer till en första träff där man tittar på träningar, diskuterar träning och undervisning i specialdirott, analyserar elitinnebandy (Dalen-Balrog på onsdagskvällen) och gör en gemensam utvärdering av området. Självklart ska du ta med dig de frågeställningar som du vill diskutera med dina kollegor. Det är ett unikt tillfälle att lära dig mer om, och bidra med dina erfarenheter av, innebandygymnasieverksamheten.
 
Välkomna till Umeå 22-23 september!
 
 
Deltagarna står själva för resa, kost och logi. Mer information ges av RIG-instruktör Peter Svensson, peter.svensson@innebandy.se,


Kontaktperson: Anders Jonsson