2010-09-16 13:35

Innebandyns NIU-certifiering klar

På onsdagen meddelades alla NIU-ansökande skolor SIBF:s beslut om certifiering av nationellt godkända idrottsutbildningar i innebandy (NIU). 20 av 57 skolor certifierades vilket betyder att SIBF:s NIU-system är utbyggt till två tredjedelar.
 
Certifieringen är gjord utifrån de SF-gemensamma och SF-specifika kriterier som fastställts samt utifrån den innebandylicensfördelning som landets orter, distrikt och regioner uppvisar. Grundläggande har varit att skolorna ska spridas över så stort område som möjligt för att kunna fungera som studieort för ett större område.
 


Virginska skolan i Örebro är en av de 20 utvalda skolorna. Foto: Örebro kommun.


Av de 57 ansökande skolorna uppvisade 39 så goda förutsättningar att NIU-kriterierna uppfylldes helt utan förtydliganden eller kompletteringar, alternativt efter små sådana.

Eftersom många skolor ligger inom samma geografiska område som en eller flera andra skolor som uppfyller kriterierna gjorde SIBF, efter grundbedömning av möjligheten att bedriva NIU innebandy, en jämförelse skola för skola.

Prioriteringar vid jämförelse mellan skolor

I några fall har det varit svåra beslut att fatta eftersom flera skolor inom respektive geografiska område håller tillräckligt hög kvalitet. Sådana gånger har följande prioriterats:

l Erfarenhet av idrottsgymnasieverksamhet och möjlighet till samordning mellan idrotter
 
l Lärartäthet och instruktörernas utbildning
 
l Programutbud
 
l
Specialidrottsundervisningen ska bedrivas så att elevens färdighetsträning står i fokus

Om den samlade bedömningen av två konkurrerande skolor visar att de kvalitetsmässigt motsvarar varandra har ytterligare aspekter vägts in, t.ex. hur skolan är geografiskt placerad i området eller vilken tids- eller volymmässig erfarenhet man har av att bedriva innebandyundervisning. Det är således ett ofrånkomligt faktum att ett antal skolor vars kvalitet är tillräckligt hög för certifiering hamnar utanför den grupp som certifieras NIU-år 1.

SIBF har beslutat NIU-certifiera 20 skolor, med 40 elevplatser fördelade på tre år. Fördelningen mellan killar och tjejer ska vara jämn över treårsperioden. För att få starta NIU-verksamhet ska skolorna godkännas av Skolverket, vilket kan ske i oktober efter att skolorna enskilt ansökt om godkännande av Skolverket.
 
Här är de skolor SIBF certifierat:
 

 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad
 Celsiusskolan Uppsala
 Dragonskolan Umeå
 Fredrika Bremergymnasierna Haninge
 Hulebäcksgymnasiet Mölnlycke
 John Bauer Linköping Linköping
 Kungsmadskolan Växjö
 Landskrona-Kävlinge-Svalöv GF  Landskrona
 Lugnetgymnasiet Falun
 Malmö Idrottsgymnasium  Malmö
 Nordenbergsskolan Olofström
 Nyköpings Gymnasium  Nyköping
 Sandagymnasiet Jönköping
 Sandvikens Gymnasieskola Sandviken
 Sundsvalls Gymnasium Sundsvall
 Sven Eriksonsgymnasiet Borås
 Tumba Gymnasium Botkyrka
 Widenska Gymnasiet Västerås
 Virginska Skolan Örebro
 Älvstrandens Bildningscentrum Hagfors

Kontaktperson: Anders Jonsson