2009-09-17 07:28

Hjärnfonden och Svensk Innebandy

Hjärnfonden blir Svensk Innebandys nya goda vän. Man kommer att hjälpa innebandyrörelsen med att öka kunskapen kring hjärnans kapacitet och sjukdomar.

Utgångspunkten är att hjärnan styr spelet och att en fungerande hjärna ökar chanserna att prestera på topp.

 – Svensk Innebandy ser frågorna som Hjärnfonden adresserar som mycket viktiga och relevanta för utövare av vår idrott. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan öka kunskapen kring dessa frågor, säger Jonas Carlberg, marknads- och informationschef vid Svenska Innebandyförbundet.

Hjärnfondens målsättning är att ge innebandyrörelsen ett mervärde genom att utbilda spelare och tränare i frågor kring hjärnan. Det i sin tur bidrar till bättre spelare och klokare individer/samhällsmedborgare. Man kommer bland annat att hjälpa till i policyfrågor, anordna öppna seminarier och ta fram informationsmateriel till ungdomar och vuxna om hur hjärnan fungerar. Hjärnfonden kommer till en början att erbjuda föreläsningar till alla föreningar i den högsta serien men siktar på att nå ut till hela innebandyrörelsen.

I ett första skede lägger man fokus på beroendesjukdomar eftersom forskning tyder på att idrottande individer har lättare att utveckla beroendesjukdom. Att prata om hjärnans begränsningar ska inte vara tabubelagt i omklädningsrummet.

– Hjärnans alla funktioner måste vara i topptrim om man ska utföra sport på elitnivå annars får man svårt att fokusera. Jag vet det av egen erfarenhet eftersom jag själv har spelat innebandy på hög nivå och samtidigt varit beroende, säger Jonas Petterson, projektledare på Hjärnfonden.

De flesta idrottsföreningar i Sverige har en policy hur de förhåller sig till alkoholfrågor men när det kommer till spelproblematiken är det få föreningar som har ett uttalat förhållningssätt till spel och dobbel. Trots detta påminner spel- och alkoholberoende mycket om varandra. Av de föreningar som har en policy för spel är det bara ett fåtal som har någon form av kunskap inom beroendeområdet.

– Vi vill att det ska bli mer legitimt att tala om hjärnsjukdomar inom idrottsrörelsen och på så sätt kunna identifiera och hjälpa personer i riskzonen så att de får stöd och behandling i tid. Vi hoppas även att det här samarbetet ska leda till att man kommer att arbeta mer förebyggande med beroendefrågorna och andra hjärnrelaterade frågor, säger Jonas Pettersson.
 Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen doktorerat samt större anslag till kvalitativa forskningsprojekt. En vetenskaplig nämnd bestående av ett 20-tal av landets främsta neuroprofessorer granskar ansökningarna. Sedan 2007 är Kronprinsessan Victoria beskyddare av Hjärnfonden.
 
www.hjarnfonden.se