2009-09-28 15:46

Extra kursledarutbildning i december

Behovet av nya kursledare på landets ib-gymnasier och hos våra SDF gör att SIBF planerar att arrangera en extra kursledarutbildning (KLU) i Västerås 4-6 december.

Extra KLU:n kommer att innehålla enbart BUL 1/Block 1-nivån.

SIBF vill verka för att samtliga ib-gymnasier ska ha välutbildade instruktörer och ställer dessutom som krav på alla rekommenderade gymnasier att BUL 1- och Block 1-utbildningen ska ingå i elevernas undervisning.

Med hjälp av en extra KLU vill SIBF underlätta för gymnasierna att tillsammans med innebandyns SDF erbjuda BUL 1 och Block 1 för ib-eleverna. Vidare ser vi ett behov hos flera SDF att utbilda nya kursledare som redan i vår kan gå vidare på ordinarie KLU 2010, och vi hoppas att den extra KLU:n därmed ligger rätt i tiden.

I skrivande stund räknar vi med att starta kursen fredag 4/12 på kvällen och avsluta på söndag 6/12 efter lunch, men schemat kommer delvis att anpassas efter VM-matcherna och hur det påverkar kursens längd är ännu inte klarlagt. Självklart kommer kursdeltagarna att gå på Sveriges match i Dam-VM på lördagen (mot Norge).

Det går ännu inte att anmäla sig till KLU:n. Vi återkommer så snart vi kan med uppgifter om kurskostnad och anmälningssätt.


Kontaktperson: Anders Jonsson