2008-09-05 09:30

Protokoll från senaste styrelsemötet

Nu har vi publicerat protokollet från det möte som Förbundsstyrelsen hade den gånga helgen.

Protokollet finns i PDF-format i Dokumentbanken