Så ser startpaketen ut för integrationssatsningar - Innebandy.se
2016-10-30 06:41

Så ser startpaketen ut för integrationssatsningar


Foto: Per Wiklund

Svensk Innebandy har tagit fram tre olika startpaket för de föreningar och distrikt som vill jobba med integrationssatsningar. Här kan du ta del av alla och lära dig mer.

Startpaketens innehåll och utformning vilar på dels den beslutade projektplanen för integrationsarbetet, dels Svensk Innebandys verksamhetsmål för 2016–2017 och FN:s konvention om barnets rättigheter. Svensk Innebandys kärnvärden utgör värdegrunden i arbetet.

Först måste det slås fast att integration per definition betyder att barn och ungdomar ska mötas och delta/vara aktiva i gemensamma aktiviteter vid samma tillfälle. Det är således bara inledningsvis och under kortare tid som enskild verksamhet planeras för de asylsökande och ensamkommande barnen. Annars sker ingen integration.

Läs allt om startpaketen här.


Kontaktperson: Gry Andersson