2016-09-28 15:11

Eiremo och Iraeus representerar Sverige


Josefina Eiremo och Karl-Johan Iraeus. Foto: Per Wiklund

Sverige har två representanter i Internationella Innebandyförbundets Athletes´ Commission (ATC), som syftar till innebandyns utveckling. Här berättar Josefina Eiremo och Karl-Johan Iraeus om det senaste mötets innehåll.

Karl-Johan Iraeus har representerat Sverige sedan VM 2010. Josefina Eiremo blev invald under VM 2013. Under mötena diskuteras bland annat likheter och olikheter inom innebandyn i allas respektive länder. Vid det senaste mötet i maj representerades kommissionen av spelare från Sydkorea, Holland, Australien, Tjeckien, Schweiz, Finland och Sverige, plus Sarah Mitchell (IFF Competition Coordinator) och Magdalena Kotikova (Chairsperson of the Athletes Commission).

– Vi diskuterade mycket om hur vi kan vara med och bidra till att motverka doping, säger Josefina Eiremo.

– Vi pratade en del om visionen att nå OS och hur långt vi har kommit. Ett viktigt steg för att nå dit blir innebandyns deltagande i World Games nästa sommar, säger Karl-Johan Iraeus. 

Ett annat diskussionsämne var Champions Cups innebörd ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Gruppen pratade även om hur man kan utveckla turneringen framåt för att den ska vara intressant för media, men också ett bra turneringsalternativ för hela innebandyeuropa.

– Vi pratade också om utbredningen av betting inom idrotten och hur vi kan förebygga den utvecklingen i vår sport genom information och stödåtgärder, säger Karl-Johan Iraeus och fortsätter:

– Det är intressant och lärorikt att sitta med i ATC och det känns roligt och viktigt att vi spelare får vara delaktiga. 

Under säsongen kommer både Eiremo och Iraeus att skriva blogginlägg på Internationella Innebandyförbundets hemsida om livet som innebandyspelare ur olika aspekter.


Författare: Anton Rosenblad