2015-10-13 21:30

Två protokoll från Förbundsstyrelsemöten


Foto: Per Wiklund

Nu finns de två första protokollen från Förbundsstyrelsemötena tillgängliga.

Förbundsstyrelsemöte 1 (juni)

Förbundsstyrelsemöte 2 (augusti)


Författare: Anton Rosenblad