2015-01-24 06:09

Policyn för SIBF:s sociala medier

Nu finns Svensk Innebandys policy för användandet av sociala medier tillgänglig i pdf-form.

Du kan läsa den här och den finns också i Dokumentbanken under Stadgar och policydokument.


Författare: Anton Rosenblad