2013-10-10 15:36

Stormöte i Dalarna under torsdagen

På torsdagen genomfördes ett stormöte i Dalarna med syfte att reda ut de oklarheter som uppkommit mellan idrottsarrangören Mats Andréason (IMA) och föreningar i Dalarna kring arrangemang, vilket det också stått en del i media om.

På mötet deltog IMA, berörda föreningar, Dalarnas Innebandyförbund och Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk. Det konstaterades att IMA till största del fullgjort sina överenskomna åtaganden gentemot föreningarna. Kvarstår gör några få transaktioner mellan IMA och IBF Falun Elit. Båda parter är helt överens om att snarast lösa detta.

- Det är bra att vi kommit så här långt på så här kort tid. Nu kan vi se fram emot de cuper som vi ett tag var oroliga inte skulle kunna arrangeras. För framtiden vill jag passa på att uppmana alla föreningar att ha total kontroll över det ekonomiska flödet, säger Göran Harnesk som också berättar om hur sanktioner fungerar:

- Svenska Innebandyförbundet ger via sina distriktsförbund sanktion till arrangemang. Denna sanktion ges bara (liksom i andra idrotter) till egna föreningar. Eventuella övergripande samarbeten mellan en klubb och IMA eller något annat bolag har vi ingen åsikt om så länge som samarbetet är reglerat och godkänt i förväg för att sanktion ska ges.