2012-10-25 09:20

Tävlingskongress i november

Tävlingskongressen går av stapeln kl. 13.00 söndagen den 11 november på Radisson Blu Royal Viking i centrala Stockholm. Fullmakt ska vara SIBF tillhanda senast måndag 29 oktober 2012.

- Vid en första anblick ser det ut som väldigt mycket handlingar, men merparten är redaktionella ändringar och är en följd av SIBF:s omorganisation. Det är inga konstigheter utan är mer en fråga om att våra styrdokument och regelverk ska innehålla rätt termer och instanser, säger Anwar Samuelsson på Svenska Innebandyförbundet och fortsätter:

- Det som emellertid är intressant och lite av Tävlingskongressens hjärta är de insända motionerna från SDF och föreningar. Många bra inlägg där även Förbundsstyrelsen redogjort sina ståndpunkter på ett mycket bra sätt. Det enda som är lite synd är att endast 12 föreningar är anmälda i dagsläget. Tävlingskongressen tar upp mycket angelägna frågor och alla förbundsserieföreningar har 1 röst var, det är viktigt att man röstar om man önskar påverka utvecklingen.

Alla handlingar till Tävlingskongressen hittar du via denna länk.


Författare: Daniel Karlsson