Krister Azelius adjungerad ledamot i SIBF:s Förbundsstyrelse - Innebandy.se
2012-10-18 10:40

Krister Azelius adjungerad ledamot i SIBF:s Förbundsstyrelse

Krister Azelius har valts in som adjungerad ledamot i Svenska Innebandyförbundets (SIBF:s) förbundsstyrelse fram till och med årsmötet nästa sommar.

Den vakans som uppstod i styrelsen efter att Lars-Gunnar Tjärnquist slutade tillsätts nu av 49-årige advokaten Krister Azelius. Han har tidigare varit styrelseledamot i sju år för allsvenska fotbollsklubben Helsingborgs IF och styrelseledamot i Svensk Elitinnebandy (SEI) i tre år. Han har dessutom fem år bakom sig som ordförande i FC Helsingborg, vilket han kommer att fortsätta med.

– Det pågår ett intensivt arbete med att professionalisera Svensk Innebandy på flera nivåer. För att ytterligare stärka förbundsstyrelsens kompetens har vi adjungerat Krister Azelius till styrelsen. Krister har en bred erfarenhet och en stor kompetens som styrelsen och Svensk Innebandy kommer att få stor glädje av, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Tomas Engholm.

– Det här känns spännande. Innebandyn befinner sig i en intressant utvecklingsfas och jag har en bild av att personerna i den här styrelsen vill åstadkomma något, precis som jag, säger Krister Azelius och berättar vad han tror att han kan bidra med som adjungerad ledamot:

–Tydlighet och öppenhet. Det ska finnas en röd tråd genom hela verksamheten, jag vill göra saker och ting tydligare. Jag hoppas att jag kan bidra med erfarenheter och idéer när det gäller organisationsutveckling. Organisationen kring innebandyn i stort är viktig, till exempel samspelet mellan distrikt och förbund för att bara nämna något. Genom mina år i SEI har jag fått stor förståelse och insikt i samspelet mellan SEI och SIBF.

Vad betyder ditt vardagliga yrke som advokat i sammanhanget?
– Jag är övertygad om att det kan komma till nytta vid till exempel förhandlingsmomentet i större avtal. Jag är van att tänka i avtalsmässiga termer.

Vad har du för Innebandybakgrund?
– Jag har varit ungdomsledare för alla mina tre barns lag. Det var den biten som tog mig in i innebandyn. Sedan har det fortsatt med fem år som ordförande i FC Helsingborg och tre år i styrelsen för SEI, ett uppdrag som jag nu lämnar, jag kan inte sitta på två stolar.

Hur ser du på din roll i förbundsstyrelsen på lång sikt?
– Nu är jag adjungerad fram till årsmötet men min ambition är sedan att bli vald på årsmötet.