2011-10-06 14:46

Var med och påverka regelboken!

Svenska Innebandyförbundet ska lämna in förslag på regelförändringar till Internationella Innebandyförbundet (IFF) i början av 2012. Nu kan du vara med och lämna in dina förslag till regelförändringar.
 
IFF utvärderar inkomna förslag och beslutar sedan om vilka nya regelförändringar som ska skrivas in i Regelhandboken. Den nya Regelhandboken börjar gälla 2014-07-01.
 
Nu finns möjlighet att lämna in förslag till regelförändringar. Vem som helst kan lämna in ett förslag. Det ska göras enligt nedan struktur och man har till den 6 november 2011 på sig att lämna in förslag.
 


Svenske domaren Johan Råsbrink vid VM 2010. Foto: Stefan Svensson.


Förslagsställare kommer inte få någon återkoppling på varför deras förslag avvisats eller anledningen till detta. Förslag som slutgiltigt kommer att skickas in till IFF kommer att redovisas på innebandy.se efter det att förbundsstyrelsen beslutat vilka som ska skickas in.

Läs mer och se hur ett förslag till regelförändring ska utformas
 
Kontaktperson: Johan Olsson, regelforslag@innebandy.se