2009-10-08 11:04

Två nya REK i oktober

SIBF har certifierat två nya Rekommenderade Innebandygymnasier (REK).

Det är Nordenbergsskolan i Olofström och John Bauer-gymnasiet i Karlstad som har ansökt om certifiering och SIBF kan glädjande konstatera att båda gymnasierna uppfyller samtliga kriterier.

- Nu är det åtta gymnasier i Sverige som REK-certifierats, och en handfull ytterligare kommer förhoppningsvis in med sina ansökningar under hösten, säger Anders Jonsson på SIBF-kansliet.

För att bli ett REK-certifierat gymnasium krävs att man uppfyller ett antal kriterier som syftar till att säkra kvaliteten på respektive gymnasium. SIBF tittar bland annat på instruktörernas utbildning och verksamhetens integrering i utbildningarna samt självklart på elevernas sociala miljö och vilken innebandymiljö som erbjuds.

SIBF erbjuder dessutom riktade utbildningar för instruktörerna, till exempel den Kursledarutbildning som planeras att hållas i början av december och som faktiskt är öppen för instruktörer på alla innebandygymnasier i landet.

- Förutom att REK är ett komplement till Riksinnebandygymnasiet och de 30 riksrekryteringsplatser vi har där, tror vi att ett närmare samarbete mellan landets instruktörer på innebandygymnasierna är bra för talangutvecklingen i landet, säger Anders Jonsson och fortsätter:

- Liksom andra idrotter ser vi att certifieringen av idrottsgymnasier kommer att bli än viktigare i framtiden, inte minst om gymnasiereformen som planeras till 2011 innebär en begränsning av antalet gymnasier som tillåts ha mer än 200 poäng specialidrott. Om det blir precis så är för tidigt att säga, men vi vill vara förberedda på det genom att samarbeta med så många gymnasier som möjligt.

SIBF välkomnar Nordenbergsskolan i Olofström och John Bauer i Karlstad till REK-familjen!

Läs mer om Rekommenderade Innebandygymnasier


Kontaktperson: Anders Jonsson