2009-10-21 07:39

Tjärnquist med i Idrottsakademin

Innebandyn fortsätter att flytta fram sina positioner. Nu har Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist valts in i Idrottsakademins styrelse.

Styrelsens huvuduppgifter är att först och främst diskutera vilka priskategorier som ska finnas med vid Idrottsgalan, men också att välja in nya ledamöter i Idrottsakademin samt att utse nomineringsjuryn som plockar fram nomineringarna till idrottsgalan.

– Vi fick en förfrågan från RS, Riksidrottsstyrelsen. Nu fanns det en vakans i Idrottsakademins styrelse och då fick innebandyn en förfrågan eftersom de tyckte att vi skulle vara representerade. Och det skulle gärna vara ordföranden eller GS, och då tog jag det, berättar Lars-Gunnar Tjärnquist.

– Det handlar generellt om att flytta fram positionerna för innebandyn. Vi är stora nog och vi ska ta för oss, men att ta för sig innebär också att vi måste ta ansvar. Vi måste veta vad det förväntas av oss och leverera därefter. 

 

Lars-Gunnar Tjärnquist sitter numera med i Idrottsakademins styrelse.


I Idrottsakademin finns idag nästan 300 personer invalda – och det handlar om idrottare, ledare, journalister och andra starka personer inom idrotten. Men intressant är att det aldrig funnits med en innebandyrepresentant i Idrottsakademin.

– Vi har aldrig haft någon innebandymänniska med där. I stort sett alla idrotter som förekommer i Sverige finns med, säger Tjärnquist.

– Vi flyttar fram positionerna där idrotten ska vara och är representerad. I den positionen är det intressant att verka för innebandymänniskor och vi får hoppas, eller se till, att det kommer in innebandymänniskor i akademin. Det ska inte stå noll i den kolumnen.

I Lars-Gunnar Tjärnquists framtida uppgifter som styrelsemedlem finns alltså att bland annat som uppgift att välja in nya personer i Idrottsakademin. Han hoppas bland annat att innebandyn kan få mer uppmärksamhet av hans representation.

– Det kanske kan bidra, men innebandyns brist på personer i Idrottsakademin beror också på uppmärksamheten, och prestationerna ska ändå tala för sig självt.


Författare: Jonas Gustavsson