2009-10-13 09:10

Lågt högsta extremvärde

RF:s kostnadsundersökning för barns idrottande använde medianvärde som riktmärke för att plocka bort påverkan av extremvärden. Men innebandyns extremvärde låg riktigt lågt i förhållande till andra idrotter.


Lars-Gunnar Tjärnquist.

Medianvärdet för kostnaden av innebandyn för 7-15-åringar (det värde som ligger i mitten av alla värden) var 3 945 kronor.

Det lägsta värdet för ett års innebandyspelande låg på 350 kronor och det högsta på 20 350 kronor.

20 350 kronor må låta mycket, men innebandyn hade med bred marginal det lägsta extremvärdet av alla tio idrotter i undersökningen.

– Vi avvek ordentligt när det gällde det högsta värdet, vårt högsta värde var påtagligt lägre än de andras högsta värde, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist som reagerade på siffran.

– Det pekar på att vi är en billig idrott och det slår igenom. Det vittnar om att vi på det sättet går i linje med vad vi står för. Vi håller ihop och det drar inte ifrån i extremvärdena. I övrigt motsvarar vi genomsnittet men den siffran visar att vi är en idrott för alla.

Extremvärdena för övriga idrotter drog i vissa fall iväg ordentligt vilket också är en av anledningarna till att RF använder medianvärdet för att få en så bra bild som möjligt av kostnaderna eftersom man då inte tar hänsyn till extremvärdena.

– Därför är det viktigt att betona att de summor som anges i studien är mediansiffror, det går att delta mycket billigare i alla idrotter, säger Karin Mattsson Weijber till Riksidrottsförbundets hemsida.

Innebandy en bra investering
Läs mer om undersökningen på RF:s hemsida


Författare: Jonas Gustavsson