2017-11-24 14:56

”Vi behöver göra mera – tillsammans”

Svenska Innebandyförbundets ordförande Tomas Engholm och generalsekreterare Göran Harnesk skriver här om innebandyns arbete före och efter #metoo och #timeout.

Under #timeout skriver 2 290 kvinnor inom svensk idrott på ett upprop mot sexism, machokultur, sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Och i samband med namninsamlingen publicerar Dagens Nyheter en rad berättelser om allt från sexistiska kommentarer till våldtäkter.

Att dessa övergrepp sker är oacceptabelt. Naturligtvis så handlar det i grunden om avsaknad av jämställdhet. Men det är mer komplext än så. Respekten för individen, förmågan att ta ansvar för sig själv och andra samt de olika kulturella värderingar som var och en har med sig.

Svenska Innebandyförbundet arbetar aktivt med jämställdhet och gör bra saker som att landslagen har samma förutsättningar när det gäller ersättningar och lägerdagar samt att vår förbundsstyrelse och valberedning når upp till RF:s krav på minst 60/40-uppdelning mellan könen.

Men vi behöver göra mycket mer. En inkluderade verksamhet, utan begränsande normer, attraherar människor att vilja vara med i den. Och vi vill ha fler tjejer inom Svensk Innebandy.

Från och med den här säsongen arbetar vi med en jämställdhetsstrategi där vi kopplat aktiviteter inom fyra områden för att nå de mål som Riksidrottsförbundet och vi satt upp. Dessa är:

• Varannan damernas
Vid 2017 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål som Svensk Innebandy har att ta hänsyn till. Delmålen innebär att idrottsrörelsen på alla nivåer ska arbeta målmedvetet så att det till RF-stämman 2025 råder minst 60/40 mellan könen.

• Regelverk
En del i att få fler aktiva tjejer inom Svensk Innebandy är att se över regelverket och tävlingsstrukturen och att vid regeländringar göra en behovsanalys för att se om ändringarna leder till att det blir flera aktiva tjejer.

• Utbildning
Kunskap kring jämställdhet har en hög prioritet. Vi behöver utbilda våra ledare, tränare, domare och förtroendevalda. I första hand kommer fokus läggas på att få in kunskap kring jämställdhet, och skapa en förståelse för de jämställdhetsmål som finns. Fokus läggs även på ledarskap.

• Föreningsutveckling
För att skapa optimala förutsättningar för tjejer räcker det därför inte att bara se över deras möjligheter att delta och stanna kvar. Vi behöver se över stadgar, policys och andra styrdokument som för att minska hindren för tjejers fortsatta deltagande.

En hel del aktiviteter kopplade till de här rubrikerna är redan igång. Under hösten har vi via föreläsningar satsat på kunskapshöjningar för förbundens personal. Vi har sedan 2016 nätverket #IBkvinnorleder som ska utbilda, motivera och inspirera nuvarande och framtida ledare inom innebandyn för att få fram fler kvinnor på ledande positioner i sporten. Redan nu har några av dem valts in i distriktens styrelser.

Vi har till i år brutit ner nätverket på distriktsnivå. Fem distrikt är igång med ”Framtidens ledarskap”. För att vi ska få till en strukturell förändring är kravet på föreningarna att de ska skicka både tjejer och killar till de här träffarna. För att det inte bara blir en ”tjejfråga”.

Projektet Valberedningslyftet ska bidra till att kvinnor och män inom Svensk Innebandy långsiktigt har samma makt att forma idrotten och lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Målet även här är minst 40/60.

Innebandyns kompetenscentrum i Umeå (IKC) ska genomföra en forskningsstudie på om de som spelar innebandy idag har samma förutsättningar att utvecklas, oavsett kön. Vi tänker bland annat titta på hur resurserna fördelas, tillgång till kompetenta tränare och ledare, förutsättningar för att kunna träna och tävla, samt tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. Områden som Riksidrottsförbundet satt upp för att vi ska kunna nå målet att ge alla lika möjligheter och villkor att utöva och leda.

Med detta sagt. Vi tar trakasserierna och övergreppen på största allvar och är fast beslutna om att göra förändringar. Tyvärr måste vi samtidigt vara medvetna om att det finns personer som går över gränser och till exempel söker sig till verksamheter för barn. Frågan är komplex. Vi är medvetna om att det krävs stora insatser under lång tid av oss alla inom innebandyn.

Vill du veta mer om hur vi hanterar ärenden kring sexism, machokultur, sexuella trakasserier och övergrepp samt vad du själv kan göra – läs mer här.

---
Tomas Engholm, ordförande
Göran Harnesk, generalsekreterare