2017-11-20 10:44

Svensk Innebandy vill i år uppmärksamma och stödja Musikhjälpens engagemang mot sexhandel med barn


Svensk Innebandy vill i år uppmärksamma och stödja Musikhjälpens engagemang mot sexhandel med barn 

 
Vi inom Svensk Innebandy är av uppfattningen att barn ska få vara barn och har utformat vår verksamhet för barn därefter med stöd i FNs barnkonvention. I samma konvention finns grunden till alla nationers skyldigheter gentemot barn och hur vi bör skydda barn och vilka åtgärder som ska tillämpas. Dessa kan ni läsa närmare i det utbildningsmaterial som UR tagit fram just på årets tema för Musikhjälpen.

Vi har startat den digitala forALLball-bössan där vi hoppas att ni vill vara med och visa vilket stöd idrotten kan vara. Dela gärna detta i era kanaler. Vi hoppas även att ni startar egna initiativ och att innebandystaden Umeå visar sig från sin bästa sida! 
 
För att ni ska få en bättre uppfattning om vilken otrolig skillnad pengarna kan göra. Vad räcker pengarna till?
Runt 100 kronor kan räcka till en timmes psykologhjälp i samband med en räddningsinsats.
Runt 150 kronor kan räcka till en månads skolgång för att åter komma in i samhället.
Runt 500 kronor kan räcka till ett kit med kläder, hygienartiklar och en medicinsk undersökning efter att ett barn räddats från sexhandeln.
Runt 1000 kronor kan räcka till att utbilda barnambassadörer som lär sig om sina rättigheter för att sedan kunna sprida kunskapen vidare.
Runt 20 000 kr kan räcka till att hålla igång en internet- och telefonhotline i Kambodja där allmänheten kan rapportera misstänkt barnsexhandel under ett år.
Runt 100 000 kr kan räcka till att tre socialarbetare i Kambodja har möjlighet att hjälpa de barn som räddats ur sexhandeln under ett år.

Kort om Musikhjälpen från sverigesradio.se/musikhjalpen
Den 11-17 december är det dags för den tionde upplagan av Musikhjälpen - och årets värdstad blir Umeå! Den sex dagar långa direktsändningen kommer att göras från en glasbur på Rådhustorget.
Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. En del barn som lever i fattigdom tvingas bidra till familjens försörjning och att sälja sin kropp kan ibland vara det enda alternativet.
 
Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Många av de barn som far illa syns knappast i någon statistik. Två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln varje år, men bara i Indien uppger FN att siffran är 1,2 miljoner, och organisationer är eniga om att fler barn är drabbade.