2017-11-20 20:24

Beslut från Juridiska nämnden


Jim Genberg, IBF Örebro. Foto: Per Wiklund

IBF Örebros Jim Genberg stängs av två matcher efter en incident i matchen mot Växjö IBK 15 november.

Juridska nämnden skriver i beslutet: "Av vad som framgår av videomaterialet är det, utifrån uppgifterna i anmälan, i vart fall styrkt att Jim Genberg medvetet fullföljer en tackling mot en motspelare som har ryggen vänd mot honom själv. Agerandet är vårdslöst och innebär en förhöjd skaderisk eftersom motståndaren inte har någon möjlighet att kunna förutse tacklingen.

Jim Genberg har därmed gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.

Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Jim Genbergs förseelse skall motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande två (2) matcher beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället."

Läs hela beslutet.


Författare: Anton Rosenblad